igaunis

igaunis
igáunis,smob. (1), ìgaunis (1) Š estas: Įsibrauti ė́stų (igáunių) žemėn K.Būg. Buvo iškeliavęs į igaunių žemę S.Dauk. Vebla kaip ìgaunis RdN.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • įgaunis — sm. (1) kas su yda; ydingas (ppr. apie gyvulius): Kurs [arklys] grauža medį, tas yra įgaunis Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kietas — kietas, à adj. (3) J; SD46,190,375, R 1. atsparus kito kūno spaudimui, nesuspaudžiamas, nesumaigomas; pršn. minkštas: Kietì kūnai (fiz.) NdŽ. Kietà malka K. Aš valdovas žalio šieno, mano dalgis kieto plieno P.Cvir. Kietas kaip titnagas LTR.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tiekti — tiẽkti, ia, ė tr. 1. I, FrnW, KŽ aprūpinti kuo, duoti, teikti: Generatoriuje susidaręs darbinis garas tiekiamas į turbiną rš. Dailidės ėmė tiekti įvairiems trobesiams medžiagą Š. Lietuviams, kalnėnams ir žemaičiams, reikėjo kruviną prakaitą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”